Aquest divendres 28 de febrer el Consell de Ministres ha aprovat l' Avantprojecte de Llei de foment del Finançament Empresarial, text en el qual, segons fonts no oficials, s'inclou una proposta preliminar per regular la forma jurídica i les operacions del que han anomenat Plataformes de Finançament Participatiu.

Des d'aquest dia no hem parat de rebre preguntes, comentaris i mostres d'interès sobre la forma en que aquest text legislatiu afecta Goteo.org i la seva comunitat, de manera que, des del nostre més profund agraïment, emetem aquesta petita nota informativa al blog per a totes les persones interessades.

Goteo és una xarxa social de finançament col.lectiu (aportacions monetàries) a la qual se suma la col·laboració distribuïda (serveis, infraestructures, microtasques i altres recursos) amb què s'impulsa el desenvolupament autònom d'iniciatives, creatives i innovadores, els fins de les quals són de caràcter social, cultural, científic, educatiu, periodístic, tecnològic o ecològic i que contribueixen al desenvolupament de la societat, el coneixement lliure i/o el codi obert. No respon a la definició de "finançament participatiu" a la qual s'orienta aquest avantprojecte i en el sentit en què s'utilitza dins del llenguatge financer (és a dir, com una fórmula d'inversió mitjançant la qual hom "participa" en els beneficis d'una empresa).
    
D'entre la varietat de models de finançament col·lectiu online que existeixen, Goteo practica el que es coneix com crowdfunding basat en donacions (o “micromecenatge”), que en aquest cas rep la nostra Fundació Fuentes Abiertas, entitat gestora de la plataforma. La Fundació posteriorment destina ajudes als impulsors dels projectes que es presenten a Goteo i que segueixen o els interessa adaptar els seus projectes a la missió de la Fundació: compartir coneixement significatiu publicant a Internet en forma de codi, dades i/o arxius digitals sota llicències lliures o obertes.

Tot i que a Goteo també s'utilitzin recompenses vinculades a les aportacions d'usuaris/es, el seu model és diferent al de precompra de productes que altres plataformes utilitzen. El tipus de recompensa que es fomenta, i que és condició perquè un projecte sigui publicat a Goteo, és la recompensa o retorn col·lectiu, aquest coneixement "alliberat" que l'organització ha de compartir amb tota la societat. Tot això sumat a la nostra exigència de transparència en els recursos monetaris sol·licitats mitjançant cada campanya, així com d'especificar per endavant el tipus de llicència lliure o oberta mitjançant la qual es faran accessibles aquests retorns col·lectius.

En aquest sentit, per tant, un tret diferencial de Goteo és que és una iniciativa impulsada i administrada per una entitat sense ànim de lucre. Aquesta característica fa que la manera com estem constituïts no només estigui en coherència amb l'activitat que desenvolupem, sinó que a més pugui implicar beneficis fiscals, tant per a la gent impulsora, com per als donants dels projectes. Aquestes persones, en ambdós sentits, estan donant o percebent ajudes d'una entitat declarada d'utilitat pública i inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb el número 1438.

Tot i que la informació disponible sobre aquest avantprojecte encara és escassa i ha generat confusió, el text legislatiu aprovat divendres afecta principalment a plataformes d'"equity crowdfunding", és a dir, aquelles que practiquen un tipus de finançament participatiu basat en microinversiones de capital, i a les de "crowdlending", que desenvolupen campanyes de finançament basades en préstecs amb interessos. Activitats que suposen en ambdues un rendiment monetari a futur per a la persona que realitza la contribució econòmica als projectes.

El procés legislatiu a Espanya en aquest sentit és opac i, llevat que passi a ser objecte de consulta pública, el text de l'avantprojecte no ha de fer-se públic abans. A l'espera de poder accedir a informació oficial i més completa, tot apunta que el crowdfunding de recompenses basat en donacions queda, almenys de moment, fora d'aquest marc legislatiu, que intuïm és possiblement una mesura precursora d'una legislació futura sobre aquest tipus d'activitat.

En aquest context, té sentit recordar que Goteo va ser pensat i implementat, després de tallers de co-creació amb diverses comunitats i consultes amb experts en legalitat i fiscalitat, per ser un model factible, legal i escalable, dins del context jurídic en vigor actualment a Espanya.

Tant és així, que Goteo representa actualment una forma legal que permet, en la seva pròpia pràctica i model de crowdfunding, obtenir beneficis fiscals pel fet de finançar projectes de "codi obert" i que contribueixen al procomú. Encara que considerem que aquest és ja un pas avançat i pioner dins l'entorn de suport a la cultura lliure a Espanya i en el seu marc legal, som conscients que encara queda molt camí per fer, i que tal camí no té per què estar renyit amb possibles mesures de regulació.

Això sí, sempre que aquestes tinguin com a principal objectiu regular en benefici d'impulsors i donants, a més de facilitar la tasca a les plataformes perquè siguin més estables i eficients, i no el contrari. Per exemple en l'agilització de tràmits, la transparència i el foment de la formació i el coneixement en aquest àmbit.

Expectants i observant aquests primers passos reguladors, per la nostra banda seguim treballant amb el crowdfunding com a eina per fomentar el coneixement i la cultura lliures, l'accés obert a la informació, la promoció i el creixement del procomú, i apostant per la formació, per estàndards i formes de finançament mixtes que generin sinèrgies i més eficiència en la captació, gestió i distribució dels recursos. I, sobretot, on els beneficis reverteixin de forma oberta a la societat, en paral·lel a qualsevol marc regulador que es pugui gestar al respecte.

En aquest sentit, veient com la nostra tasca és cada vegada més reconeguda i premiada, seguim apostant per l'escalabilitat i reproductibilitat d'un model de gran potencial de valor i utilitat, que tenim el plaer de corroborar amb cada campanya que publiquem.