El dia 20 de març, Goteo va habilitar el canal #CoronaZero, un canal a la plataforma de crowdfunding creat expressament per acollir projectes orientats a donar una resposta a la crisi social i sanitària. Goteo se sumava així a l'onada de solidaritat i resposta ciutadana que es va articular ràpidament, tot i el context inèdit.

El canal #CoronaZero es dirigia a iniciatives col·lectives que comptessin amb un retorn social. Quatre setmanes després, el canal acull iniciatives com la caixa de resistència promoguda pel sindicat de llogateres i les entitats del Pla de Xoc Social, el Fons Cooperatiu ESS promogut per 19 actors de l'economia social catalana, així com múltiples iniciatives de creació i fabricació de màscares, o d'acompanyament i cura de persones grans.

Al canal CoronaZero de la Fundació Goteo renuncia al cobrament del 5% del cost total per projecte que cobra habitualment, i l'equip de Goteo ofereix assessorament online a les inicitives per assegurar que puguin realitzar-se amb èxit.

En només quatre setmanes s'han presentat més de 30 iniciatives, de les quals 18 finalment han sortit en campanya. S'ha recaptat 136.937€ a partir de les aportacions de més de 2.000 donants i actualment tots els projectes que han acabat la seva primera fase de finançament, ho han fet amb èxit. Es tracta en essència de projectes amb retorn social.

Aquí la relació de projectes:

Després de quatre setmanes de funcionaments, 12 projectes impulsats i 136.937 euros recaptats, l'equip de Goteo ha considerat oportú revisar les bases (de manera no retroactiva). El canal continuarà operatiu fins a la fi de l'estat d'alarma i ha incorporat nous criteris. Recordem que els projectes que no encaixin amb els criteris de canal CoronaZero, sempre podran buscar finançar-se a través dels canals habituals de Goteo, que continuen donant el mateix servei que abans de la crisi.

Com funciona?

Clicant a “crea un projecte”, però abans, llegeix-te les bases per a saber com funciona el canal i quin tipus de projectes vol acollir.

El canal està orientat a acollir iniciatives de diferent tipus:

 • Sanitàries: vinculades a sindicats, col·lectius, associacions de mèdics/ques, infermers/es, personal sanitari i/o que treballa en centres sanitaris (també zeladors/es, dones de la neteja…) i vulguen aportar perquè el seu treball es puga donar en bones condicions, enfortir xarxes de salut comunitària, prevenció…

 • Desenvolupament de programari / plataformes (preferiblement opensource), eines de processaments de dades o que contribuïsquen a la investigació científica (amb un compromís de respecte per la privacitat i treball de dades obertes)

 • De proveïment de productes bàsics: iniciatives que bé treballen amb productors locals, adreçades al consum km0, o que estan orientades a fer menys difícil el treball de transportistes, estibadors/es, que concórreguen a proveir de material sanitari bàsic a qui ho necessita, o en productes o serveis dirigits a població especialment situació de dificultat, vulnerabilitat o risc…

 • Suport a l'economia (pimes, ESS) i treballadors/es, que s'orienten evitar catàstrofes laborals, com a caixes de resistència o d'un altre tipus, o a cuidar aquells llocs de treball digne, a enfortir xarxes de treballadors/es, a visibilitzar i acompanyar treballs invisibles que aquests dies s'han tornat imprescindibles (treballadores de la neteja, de la llar, zeladors, caixeres/us, paradistas de mercats municipals, atenció a domicili de persones grans…)

 • Cures i dimensió comunitària: aquesta crisi ha posat en el centre les cures, moltes dels quals no se sostenen sense una dimensió comunitària. Iniciatives orientades a acompanyar, facilitar, valorar eixes cures; així com a enfortir iniciatives comunitàries.

Criteris d'avaluació de projectes:

Una vegada presents el teu projecte, l'equip de Goteo avaluarà la seva viabilitat i consistència, per a assegurar que efectivament es pot implementar, que està abrigallat per una comunitat i que les persones que donen al projecte no s'emporten una decepció posterior. Els criteris d'acceptació de projectes es basaran en el següent:

 • S'exigirà màxima transparència respecte al pressupost, el beneficiari/a final, el gestor/a: desglossament de les partides, destinació final…

 • No s'acceptaran iniciatives individuals que no mostren solvència en el projecte proposat i una comunitat que contribueixi a tirar avant la campanya de micromecenatge

 • Els projectes hauran de comptar amb una coherència entre el pressupost requerit, juntament amb la fase de desenvolupament en el qual es troben i la seua pròpia viabilitat.

 • Siguin projectes que donen una resposta directa a la crisi social i sanitària

 • Es tracta d'iniciatives democràtiques i solidàries que estan donant una resposta directa a la crisi de la COVID-19

 • Impliquen a la comunitat, busquen un impacte social i ambiental positiu. Es valorarà la seva vinculació territorial i el treball en xarxa

Requeriments al projecte:

En un segon moment, per a assegurar que la campanya de micromecenatge i crowdsourcing és reeixida, al projecte se li demanarà el següent:

 • Serà imprescindible comptar amb un breu vídeo (2 minuts màxim de duració) en el qual es descrigui el projecte.

 • La proposta haurà de ser correctament descrita, donant a conèixer de manera transparent les seves necessitats, els objectius concrets de la campanya i les accions a dur a terme.

 • Equip impulsor: s'haurà d'oferir informació respecte a les diferents persones que formen part de l'equip impulsor, la seva experiència prèvia i la seva vinculació amb el projecte.

 • Es valorarà la generació de materials i coneixements compartits que, una vegada finalitzada la campanya, s'òbriguen a la comunitat.

Què oferim?

El canal #CoronaZero és una de les aportacions de la Fundació Goteo a fer front a aquesta crisi. Les iniciatives del canal tindran 0% de comissió pel que fa al treball que efectua Goteo. No cobrar la comissió habitual i posar a disposició la plataforma i el treball de l'equip tècnic és una de les vies amb les quals creiem que podem ser útils.

Això sí, si vols fer una donació a la Fundació Goteo, sempre serà benvinguda i la farem servir per fer el bé ;)

El canal, a més, és una plataforma de visibilització de projectes.

A través d'aquest canal pots finançar el teu projecte amb una campanya de micromecenatge i també pots activar el crowdsourcing. És a dir, no sols demanar que la gent aporte diners, sinó que pots demanar que aporten sabers, materials, habilitats… és un moment per a fer emergir els nostres sabers i compartir-los ;)

Nota: La comissió del 0% no posseeix caràcter retroactiu atribuïble a les campanyes publicades fora del canal #CoronaZero. Únicament s'aplicarà a partir del 20/03/2020, en els projectes publicats dins el canal #CoronaZero.