Goteo finantzaketa kolektiboko edo crowdfundingeko beste plataforma batzuetatik bereizten da “kode zabaleko” proiektuen aldeko apustu diferentzial eta fokalizatua egiten duelako, zentzu zabalean. Hau da, ezagutza, prozesuak, emaitza, ardura edo onura partekatzen duten proiektuak bultzatzen ditu, gauza komunen aldeko filosofiaren ikuspuntutik, jabekuntza kolektiboa eta baliabide partekatuen sorkuntza erraztuz, horrenbestez.

Goteoren beste berezitasun bat da aukera ematen duela, alde batetik, lan egiten hasteko proiektu bakoitzak gutxieneko funts batzuk bil ditzan, eta, ondoren, funts optimoak biltzeko proiektua garatzen hasten den faserako. Beste berezitasun bat da plataforma moduan nodo tematiko edo geografikoen bitartez era autonomoan funtziona dezakeela eta administratua izan daitekeela, proiektuei buruzko aholkua eman eta proiektu horiek baliozkotzen dituzten begiratzaileen erkidego baten bitartez.

Gainera, Goteok jarduten du ureztatze-kapitaleko ekarpen osagarriak biltzen entitate pribatu eta publikoen bitartez, proiektuen artean banatzeko berariazko deialdien bitartez, gaiarekin lotutako irizpideen edo/eta irizpide geografikoen arabera.

Goteo, azken batez, ekimenen errentagarritasun soziala bilatzen duen jendearentzako crowdfundiga da, zeinak bideragarri egiten dituen proiektu batzuk proiektu horien sustatzaileentzat eta, bidenabar, proiektu horien erkidegorako itzulera kolektiboa bideratzen duen (horri dagokionez, gomendagarria baina guztiz aukerakoa da laguntza ekonomikoen truke banakako kontraprestazioak ematea).

Itzulera kolektibo horiek era askotakoak izan daitezke, eta haien oinarria da ezagutza partekatzea eta sarbide librea ematea iturburu-kodera, produktu eta baliabideetara, eskuliburu edo/eta tailerren bidezko prestakuntzara, erreplikatu, berrerabili edo birnahas daitezkeen artxibo eta edukietara, eta abarretara. Hori guztia erkidegoa eta kapital soziala sortzeko xedez eta pertsona gehiagok aukera izan dezaten ekonomikoki iraunkorrak diren aukera eratorriak, produktuak eta zerbitzuak sortzeko.

Beste plataforma batzuekiko desberdintasun gehiago nahi? Bada, plataforma honek bere errezeta aplikatzen du eta software libre moduan ere eskura daiteke, copyleft lizentzia eta iturburu-kodea eta guzti (hura hobetu nahi duenarentzat). Halaber, beste zehaztapen batzuetan ere lanean ari gara; esate baterako, lortutako funtsei buruzko jarraipen xehearen panela sortzea, bildutakoa zertara bideratzen den gardentasun osoz ikusarazteko edo “tarifa lau” bat jartzea kofinantziatzaile eta mikromezenas porrokatuentzat).