La Fundació Platoniq (anteriorment Fundació Goteo) dissenya processos participatius digitals i facilita metodologies innovadores de participació per contribuir a formar societats i organitzacions més democràtiques i justes, fent ús de tecnologies cíviques obertes. És a més impulsora de la plataforma de crowdfunding cívic Goteo, a través de la qual finança iniciatives amb impacte social i reforça el conjunt de l'Economia Social i Solidària. La Fundació també promou la transparència, l'economia col·laborativa i ètica, la innovació democràtica i la replicabilitat de les experiències. Es finança a través d'aliances amb institucions públiques i privades que comparteixen la seva missió i visió. La Fundació compta amb 21 persones contractades distribuïdes entre les oficines de Barcelona, Madrid, Roma i Palma (seu social i fiscal) i diversos col·laboradors a l'estat espanyol i en altres països europeus.

Resum de l'oferta
La Fundació Platoniq necessita ampliar el seu equip de gestió econòmica, busca un perfil sènior que entengui l'activitat, innovadora, tecnològica i social de la Fundació i que pugui aportar un coneixement estratègic econòmic / financer a direcció i un suport continu a l'equip de gestió a la elaboració dels pressupostos i les justificacions de subvencions, el control d'assignacions i gestió documental de les mateixes. El lloc de treball és a la nostra seu de Palma de Mallorca.

Incorporació: immediata
Veure a la fi del document instruccions per aplicar a aquest lloc

Condicions laborals
● Jornada laboral de 40 hores setmanals.
● Remuneració salari brut anual: entre 25.500 i 29.500 euros segons experiència laboral demostrable.
● Tipus de contracte: Indefinit - A prova 6 mesos.
● Centre de treball a Palma

IMPORTANT: no s'acceptaran candidatures que no siguin de persones residents o que explícitament assenyalin que estan disposades a traslladar-se a Mallorca.

● Flexibilitat en horaris i lloc de treball
● Disponibilitat per viatjar.

Funcions principals
● Formular la planificació financera i comptable anual (pressupost), amb objectius i resultats previstos i activitats i fons necessaris per assolir-los.
● Participar en l'elaboració dels comptes anuals i memòria anual.
● Elaborar l'estratègia administrativa-financera, alineada amb el Pla Estratègic de la Fundació.
● Proposar, dissenyar i adaptar els procediments interns de control financer adequats per les oficines.
● Elaborar informes econòmics per a la presa de decisions de l'equip directiu
● Millorar i coordinar el procés financer, comptable, administratiu i de recursos humans de la Fundació.
● Coordinar-se amb la resta d'oficines o departaments de la Fundació.
● Revisar des de la perspectiva econòmica / fiscal els contractes i convenis que hagin de ser signats per la Fundació, en coordinació amb la Secretaria tècnica.
● Millorar els sistemes o procediments administratius de l'organització per augmentar la qualitat, flexibilitat i eficiència d'aquests.
● Gestió de l'obertura de comptes i seguiment bancari.
● Pagaments a proveïdors. Gestió econòmica de subvencions i licitacions
● Elaboració d'Informes de justificació econòmica de subvencions europees i nacionals.
● Gestió i control de justificants de subvencions.
● Suport a la comptabilitat analítica per projectes.
● Control d'imputacions salarials i de despeses dels projectes.
● Coordinació amb la resta de l'equip de gestió i els responsables de projectes.
● Elaboració de la documentació per atendre les empreses auditores de comptes i justificació de subvencions.

Gestió de persones
● Coordinar, supervisar i participar en els processos de contractació i gestió de personal.

Requisits acadèmics i professionals:
● Titulació superior universitària en Economia / Gestió i Administració d'empreses o similar.
● 3 anys d'experiència mínima demostrable en gestió financer-administrativa en el sector de fundacions.
● Experiència en justificació econòmica de projectes europeus: Horitzó 2020, Erasmus +, Interreg Med, Europa Creativa.
● Experiència en comptabilitat analítica (A3).
● Coneixements i experiència en el tercer sector i en fundacions.
● Coneixements de procediments administratius.
● Experiència en gestió de persones.
● Bones capacitats de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès.
● Domini informàtic per treballar de manera online autònomament amb plataformes de gestió en línia de projectes, videoconferències, etc.

Es valorarà:
● Domini d'altres idiomes.
● Coneixement de l'Economia Social i Solidària.
● Coneixements i procediments de plataformes de crowdfunding.

Habilidades personales:
● Aptituds per gestionar el temps.
● Aptituds excel·lents per a la comunicació verbal i escrita.
● Habilitats socials.
● Iniciativa, proactivitat, il·lusió per afrontar nous reptes.
● Capacitat d'adaptació al canvi.
● Aptituds per a la planificació.
● Capacitat de comunicar-se amb persones a diferents nivells.
● Capacitat de donar explicacions clares i concises.
● Tenir capacitat analítica i molta resolució davant de possibles problemes.
● Capacitat de treball en equip.
● Capacitat d'innovació.

Com sol·licitar el lloc:
Escriu un email a cv@goteo.org i envia'ns el teu currículum i una carta de motivació, explicant per què t'interessa treballar amb nosaltres i que pots aportar a la Fundació i concretament en el paper descrit.
La Fundació està compromesa en crear igualtat d'oportunitats per a tots/es, sense importar el background i nacionalitat de la persona. Per aquesta raó, està particularment interessada en rebre sol·licituds de persones racialitzades, persones amb diversitat funcional i persones que s'identifiquen com LGTBQ * IA

A causa del gran nombre de candidatures contactarem només amb les persones escollides per a la fase d'entrevistes. Es realitzaran dues entrevistes, una primera presa de contacte i una segona entrevista amb l'equip de l'àrea de treball.

Baixa't aquí la descripció de lloc completa i, si encaixes amb els requisits, envia'ns el teu CV!