Vivim i treballem en ecosistemes cada vegada més complexos. A tota Europa i als països veïns cada dia més persones s’enfronten a la discriminació i l’exclusió -sigui econòmica, política o cultural-. Com a resultat, tant el viratge social cap a la fragmentació, l’extremisme i la divisió entre les seves gens, com la fractura entre individus i institucions, creix i s’expandeix. Les migracions, la desconfiança cap a les institucions tradicionals i la creixent esquerda entre la idea d’una Europa democràtica i la realitat d’un continent dividit es troben entre els majors reptes amb què ens enfrontem avui en dia. Si bé aquests reptes no són nous, han arribat a cotes que afecten directament sistemes i les polítiques que fins ara no es veien afectats, tant en l’àmbit nacional com europeu. 
 
Amb el títol Moving Communities, la tercera edició d’Idea Camp, promocionat per l’European Cultural Foundation (ECF), se centrarà en els actuals moviments positius i de resistència que s’atreveixen a desafiar i contrarestar pràctiques antidemocràtiques. La cita amb Idea Camp tindrà lloc a Espanya de l’1 al 3 de març de 2017 i serà coproduïda per Platoniq. Reunirà cinquanta participants amb idees emergents i innovadores que demostraran el ferm desig de contribuir a la imaginació política, a la construcció de ponts i al desenvolupament d’una societat amb un fort sentit de la justícia social. Basant-se en els valors de participació, inclusió i obertura, Idea Camp és una oportunitat única per tal que diferents promotors d’idees -Idea Makers- amb diferents bagatges i diferents mirades, procedents de tota Europa i els països veïns, es trobin per a compartir i crear junts.
 
Els cinquanta participants seran seleccionats d’acord amb els criteris especificats  en el Call per a Idees. ECF s’encarregarà de les despeses de viatge i les relatives a l’estada a Espanya durant l’Idea Camp, d’un representant per cada idea. Després de la trobada, es convidarà els participants a proposar un pla d’investigació de les seves idees en el futur. Se seleccionarà un total de 25 propostes que seran premiades amb una beca d’investigació i desenvolupament (R&D grant) de fins a 10.000€ cadascuna.
 
Idea Camp és una iniciativa que va començar el 2014 dins del marc de Connected Action for the Commons, un programa d’investigació i pràctica facilitat per l’ECF on participen sis entitats culturals de tota Europa: Culture 2 Commons (Croàcia); Les Têtes de l’Art (França); Krytyka Polityczna (Polònia); Oberliht (Moldàvia); Platoniq - Goteo (Espanya); and Subtopia (Suècia). 
 
Envia una proposta que fomenti l’Europa en la qual creiem: una Europa solidària  i oberta, construïda per i per a les persones. Abans del 20 de setembre.